Presentació

L’Escola Antoni Vilanova, havent celebrat el seu centenari, continua esdevenint el principal referent educatiu de la vila de Falset. Al llarg de la seva història ha procurat una educació de qualitat als infants de la pròpia vila i de molts dels pobles del Priorat.

 

Actualment és una escola graduada de doble línia que desenvolupa un currículum on l’estudi de l’entorn immediat i el foment de la sensibilitat cultural i artística hi són molt presents. Té el distintiu d’Escola Verda i participa en diverses accions relacionades amb la cura del medi ambient.

 

L’Escola Antoni Vilanova ofereix la segona etapa d'educació infantil i primària. Disposa d’un Projecte Educatiu i d’un Projecte de Direcció que fonamenten la intervenció educativa en:

 

  • Un enfocament constructivista de l’aprenentatge, on l’alumnat esdevé el punt de partida i el principal protagonista en l’adquisició de coneixements.
  •  El desenvolupament integral de la personalitat, en totes les seves dimensions.
  •  La creació, per part de l’equip docent, d’un entorn d’aprenentatge que possibiliti el desenvolupament òptim de les capacitats i competències de cadascun dels alumnes.
  •  L’establiment d’un clima de convivència que faciliti la col•laboració entre tots els membres i estaments de la comunitat educativa per al creixement i progressió personals.

Enllaços

Escola Antoni Vilanova
Av. de Reus, 2
43730 Falset
Telèfon: 977831247
Correu electrònic: e3001051@xtec.cat